Home
Nieuws
Open plaatsen
Activiteiten
Evenementen
Verenigingen
Toernooien
Registratie
FAQ
Contact
Mijn menu

Spotlight

  • Het laatste nieuws
    hier geserveerd...
  • Babolat
 

 
Afbeelding van Welkom op de website van I'M Tennis
 

Welkom op de website van I'M Tennis

De samenwerking tussen IMPACT, MATCH, Touch & Tennisned
Om samen sterker te kunnen acteren in deze tijd van een dalende populariteit van de tennissport en een dalend aantal leden van de KNLTB zijn de drie tennisorganisaties IMPACT, MATCH en Touch per 1 april 2017 een samenwerking aangegaan onder de naam I’M Tennis.

De I is daarbij van IMPACT, de M van MATCH en de T is van Touch. Per 1 april 2018 is de T verder uitgebreid doordat ook Tennisned zich bij de samenwerking heeft aangesloten. We dragen de tennissport allen een warm hart toe en zijn zo langzamerhand zelf tennis geworden. Samen staan wij dus voor I’M Tennis!

De samenwerking is het resultaat van plannen om gezamenlijk zaken en activiteiten te organiseren. Los van elkaar georganiseerde activiteiten zaten elkaar vaak in de weg. Door dit met elkaar op te pakken zullen deze activiteiten beter tot hun recht komen. 

Een voorbeeld. MATCH, IMPACT, Touch & Tennisned organiseren allen een ROGG dag in hetzelfde weekend. Logischerwijs zullen alle vier de ROGG dagen minder druk bezocht worden. Kans bestond dan ook dat een ROGG evenement afgelast werd met als gevolg teleurgestelde kinderen. Behoud van jeugdige leden valt of staat bij plezier in het spelen. Evenementen die altijd doorgaan en druk worden bezocht en daardoor een stuk gezelliger zijn, zijn juist weer positieve ervaringen.  Voor verenigingen en hun leden is het van groot belang dat dit soort evenementen goed gecoördineerd worden over de verenigingen heen. Samenwerking is dus een vereiste. 

Een tweede voorbeeld is het met elkaar oppakken van het actuele vraagstuk van permanente ontwikkeling van de trainers. Er wordt vandaag de dag veel meer gevraagd van een tennistrainer dan een paar jaar geleden en dit vraagt om continue aandacht tot verbetering en opleiding. Los van elkaar kunnen we hier te weinig tijd aan besteden. Met elkaar zijn we beter in staat om trainers verder kwalitatief op te leiden en sneller in te spelen op de veranderingen in de tennissport. 

Ook van tennisorganisaties zelf wordt organisatorisch en administratief steeds meer verwacht. Door deze werkzaamheden anders in te richten en meer samen te delen creëren we tijd om terug in de vereniging en haar wensen te steken. Daarbij is het de bedoeling om juist ook nieuwe initiatieven te gaan ontplooien. En daar gaat het uiteindelijk om. 

Dit alles organiseren wij vanuit ons nieuwe kantoor bij Dekker Tennis in Warmond. Verder gebruiken we gezamenlijk deze nieuwe website die de komende weken verder gevuld zal worden op weg naar het nieuwe zomerseizoen. Hiermee is de samenwerking officieel zichtbaar van start gegaan.

Wij zijn van mening dat alle betrokken partijen (club, organisatie, train(st)er, leden en lessers) er voordeel van zullen hebben. Wij hebben veel nieuwe energie en kijken uit naar de toekomst!