Home
Nieuws
Open plaatsen
Activiteiten
Evenementen
Verenigingen & Locaties
Toernooien
Registratie
FAQ
Contact
Mijn menu

Spotlight

  • Babolat
  • Het laatste nieuws
    hier geserveerd...
 

 
 

Algemene Voorwaarden

 
I'M Tennis is een online deelnemers platform voor het organiseren en faciliteren van tennis lessen en diensten. Het besloten gedeelte van I'M Tennis is alleen toegankelijk voor deelnemers. Door gebruik te maken van de digitale omgeving verklaart u als deelnemer zich akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Inhoud
 
I'M Tennis faciliteert en beheert het platform en onderliggende techniek onder de naam imtennis.nl.
Inhoudelijk materiaal wordt door de deelnemers of door I'M Tennis medewerkers verzorgd. I'M Tennis vof is op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud, compleetheid, accuraatheid en kwaliteit van de inhoud.

De deelnemer gaat akkoord met het opslaan van de inhoud op een door I'M Tennis beheerde gegevensdrager binnen Nederland.

De deelnemer gaat akkoord dat inhoud op verschillende wijze gepresenteerd kan worden zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer.
 
De deelnemer heeft ten allen tijde het recht eigen inhoud te verwijderen.
 
Het is niet toegestaan inhoud aan te maken die

(i) inbreuk maakt op rechten van derden;
(ii) inbreuk maken op auteursrechten;
(iii) inbreuk maken op enige vorm van intellectueel eigendom;
(iv) inbreuk maken op wetgeving of verordening of  
(v) inbreuk maken op privacy. 

Het is daarnaast niet toegestaan inhoud aan te maken die

(i) schadelijk is voor derden; 
(ii) schade toe kan brengen aan gegevens of systemen of 
(iii) het platform of inhoud mogelijkerwijze destabiliseren.

I'M Tennis behoudt zich ten allen tijde het recht voor zonder opgaaf van redenen inhoud te verwijderen indien deze op enige wijze onwaarheden, onjuistheden of op andere wijze onacceptabele elementen bevat.

Profielen  

Voor het besloten gedeelte van I'M Tennis omgeving is een gebruikersprofiel nodig. I'M Tennis behoudt zich het recht voor profielen te weigeren of corrigeren indien daartoe aanleiding is. Door een profiel aan te maken garandeert de deelnemer ouder te zijn dan zestien jaar of toestemming te hebben van ouder of voogd.

Het is de deelnemer niet toegestaan zonder toestemming profielen aan te maken voor een andere persoon of entiteit.

De deelnemer is verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord.

De deelnemer is verantwoordelijk voor het afschermen van inhoud voor andere deelnemers via de privacy instellingen van het persoonlijke profiel. 

I'M Tennis is te allen tijde zonder opgave van redenen gerechtigd om profielen te verwijderen.

Intellectueel eigendom

De deelnemer erkent dat de digitale omgeving elementen bevat die eigendom zijn van derden en worden beschermd door auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is de deelnemer zonder expliciete toestemming van I'M Tennis niet toegestaan inhoud op enige wijze te dupliceren of toe te passen buiten de I'M Tennis context.

Beschikbaarheid  

I'M Tennis garandeert niet dat inhoud of diensten te allen tijde beschikbaar zijn en is niet aansprakelijk voor verlies van inhoud op enigerlei wijze en door welke oorzaak dan ook.

Privacy  

I'M Tennis deelt geen gegevens met derden anders dan noodzakelijk geacht wordt voor het uitvoeren van haar dienstverlening.

Wijzigingen
 
Deze voorwaarden kunnen op elk moment zonder enige vorm van kennisgeving worden aangepast.