Home
Nieuws
Open plaatsen
Activiteiten
Evenementen
Verenigingen & Locaties
Toernooien
Registratie
FAQ
Contact
Mijn menu

Spotlight

  • Babolat
  • Het laatste nieuws
    hier geserveerd...
 

 
 

Privacy Verklaring

 
I'M Tennis vof respecteert de privacy van de deelnemer. Alle informatie die de deelnemer online registreert zoals contactgegevens, wachtwoorden en les informatie wordt door I'M Tennis vof opgeslagen op één of meerdere data dragers in Nederland.

Inhoud aangemaakt door de deelnemer blijft eigendom en verantwoordelijkheid van de deelnemer.

I'M Tennis vof verzamelt op allerlei wijze informatie over gebruik en activiteiten van de deelnemers. Deze informatie kan binnen de digitale omgeving(en) van I'M Tennis vof op andere manieren worden gepresenteerd. 

I'M Tennis vof deelt geen data met derden anders dan voor de dienstverlening van I'M Tennis vof noodzakelijk wordt geacht.

De deelnemer is verantwoordelijk voor het afschermen van inhoud voor derden of andere deelnemers door middel van de persoonlijke privacy instellingen.

De privacy policy kan op elk moment zonder voorafgaande toestemming of mededeling worden gewijzigd.

Privacyverklaring I'M Tennis vof
I'M Tennis vof, gevestigd te Warmond, aan de Veerpolder 14, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
I'M Tennis vof
Veerpolder 14
2316 KV  Warmond
https://www.imtennis.nl 
servicedesk@imtennis.nl

Functionaris Gegevensbescherming
Onze Functionaris Gegevensbescherming is M. Smit, bereikbaar via bovenstaand e-mailadres.

Persoonsgegevens die wij verwerken
I'M Tennis vof verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Wij administreren de volgende gegevens:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens anders dan hierboven genoemd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
I'M Tennis vof verwerkt uw persoonsgegevens om goederen en diensten bij ons af te kunnen nemen en bij u af te kunnen leveren, het afhandelen van betalingen, verzenden van nieuwsbrieven, mailings en informatie, telefonisch of via e-mail contact met relaties te onderhouden voor het uitvoeren van onze dienstverlening en u te informeren over onze diensten en producten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
I'M Tennis vof bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens: Bewaartermijn: Reden:
Personalia : Tot 1 jaar na einde contract Interne administratieve afhandeling
Adres : Tot 1 jaar na einde contract Interne administratieve afhandeling
Contractgegevens : Tot 7 jaar na einde contract Interne administratieve afhandeling
Betalingsgegevens : Tot 7 jaar na einde contract Fiscale wetgeving

Delen van persoonsgegevens met derden
I'M Tennis vof verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
I'M Tennis vof maakt alleen gebruikt van technische, analytische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door I'M Tennis vof. U kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u administreren aan u kenbaar te maken.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bovengenoemd contact adres.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan kunnen wij u om extra informatie vragen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
I'M Tennis vof neemt de bescherming van uw gegevens serieus en maakt gebruik van passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Warmond, 22 mei 2018